maandag 19 december 2016

Archeologen wat zijn dat ?

Archeologen zijn mensen die dingen opgraven van vroeger. Zo proberen ze meer dingen te weten te komen over vroeger. 


Waarom graven archeologen dan eigenlijk in de grond?

Heel lang geleden leefden er ook al mensen. Deze mensen lieten vaak dingen achter. Deze voorwerpen, zoals servies, botten van dieren en mensen, maar ook sporen van huizen, kun je vinden in de grond. Doordat er op plekken al honderden jaren mensen wonen komen de oudere spullen steeds dieper in de grond terecht. Al deze resten kunnen de archeologen een beeld van vroeger geven.


Lagen in de bodem


Als je in de bodem gaat graven zul je merken dat die uit verschillende lagen bestaat. De lagen zijn in de loop van de tijd ontstaan door bijvoorbeeld rottende planten, opgewaaid zand of doordat mensen zijn gaan wonen op de resten van oude huizen of andere gebouwen. Iedere laag in de bodem heeft een andere kleur.
Een archeoloog graaft de bodem laag voor laag af. Hoe dieper een archeoloog de bodem ingaat, hoe ouder de lagen zijn. De resten die in de onderste lagen worden gevonden, zijn dus in principe ouder dan de resten die in de bovenste lagen worden gevonden.

Wat hebben ze dan allemaal al gevonden?

Bij de opgraving zijn resten van een nederzetting en een grafveld gevonden. De mensen van Ypenburg woonden op een laag duintje, vlakbij de zee. Ze woonden in huizen met palen van boomstammen en muren gemaakt van riet enleem. Ze leefden van de jacht op edelherten en wilde zwijnen. Ze vingen ook watervogels en aten vis. Ze verzamelden noten, vruchten en planten uit de omgeving. Maar ze waren ook boer. Ze verbouwden namelijk graan op kleine akkers in de buurt van hun huizen en hielden koeien en varkens als vee.  

Geen opmerkingen: